Search

Zorg voor kwaliteit

 

In het leerlingvolgsysteem Parnassys worden zaken aangaande kwaliteit vastgelegd. We willen hier optimaal gebruik van maken. Zo worden de functioneringsgesprekken met het team dit jaar ingevoerd in Parnassys.

We gaan ons oriënteren op een leerlingen enquête. Dat wat kinderen ervaren, wordt nu geïnventariseerd door o.a.: kind(ouder)gesprekken, de uitkomsten van de KiVa-vragenlijsten, sociogrammen, de leerlingenraad, het leerlingvolgsysteem ZIEN en natuurlijk door de interactie van alledag.

De analyse en evaluatie van de onderwijsbehoeften van de kinderen willen we helderder formuleren en optimaliseren.