Search

Zorg & begeleiding

De leerwinkel
Dit jaar hebben we extra formatie ingezet in de groepen 6 t/m 8. Dit i.v.m. met de grootte van de groepen. We geven dit vorm in een ‘Leerwinkel’. De Leerwinkel is bedoeld voor kinderen die, naast de zorg in de groep, gebaat zijn bij nog een extra begeleidingsmoment t.a.v. het leren. Hier wordt aandacht besteed aan rekenen, begrijpend lezen, spelling en de begeleiding van Levelwerk (=uitdagend materiaal).

De Leerwinkel bevindt zich op de 2e verdieping in de BSO ruimte en is op alle dagen in bedrijf.

De begeleiding wordt gedaan door juf Tamara, juf Merel en juf Jeanette.

 

De Plusgroep
Er is een plusgroep voor de kinderen uit de groepen 6 t/m 8. In de plusgroep krijgen de kinderen aanvullende uitdagende en verrijkende leerstof. Daarnaast is er ook aandacht voor het ‘Leren leren’, samenwerken en sociale aspecten. De plusgroep is om de week op de woensdag en wordt begeleid door juf Karin.